สร้างจินตนาการของคุณให้มีชีวิต

คำถามที่พบบ่าย

ราคาดังที่ระบุไว้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือยัง

หากเป็นการชำระภายในประเทศไทย จะไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

งบประมาณขึ้นต่ำในการทำโมเดลLive2D/Vtuber

โดยปกติแล้ว ค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับระดับของบริการที่ทางเราระบุไว้ โดยขั้นต่ำในการสร้างโมเดลLive2D/Vtuberจะอยู่ที่ 10,000 บาท ภายในจะประกอบไปด้วยบริการ

- ออกแบบตัวละครในระดับเริ่มต้น

- ภาพโมเดลสำหรับทำการเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมLive2Dในระดับเริ่มต้น

- การเคลื่อนไหวภาพโมเดลด้วยโปรแกรมLive2Dในระดับเริ่มต้น

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถระบุงบประมาณของคุณให้กับเราได้ ทางเราจะพิจารณาว่าสามารถทำอะไรให้คุณได้บ้างด้วยงบประมาณที่คุณให้กับเรา

ระยะเวลาในการทำงาน

ระยะเวลาในการทำงานจะขึ้นอยู่กับระดับของบริการที่ลูกค้าเลือก แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลา1เดือนโดยประมาณนับตั้งแต่แจ้งเตือนเริ่มการดำเนินงาน